www.kobiko.com.pl

www.ppp.waw.pl

www.pte.org.pl

Fundusze UE szansą na rozwój polskich regionów
06-12-2006
- Ponad 21 mld euro z 67 mld euro, które Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej na realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2007 - 2013, będzie bezpośrednio alokowane na województwa - poinformowała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji "Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach UE". Spotkanie, zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, odbyło się 4 grudnia br. Na konferencję został opracowany przez Członka Zarządu KOBIKO Krzysztofa Choromańskiego referat dotyczący ewaluacji projektów europejskich.

Kolejne wytyczne dotyczące ewaluacji w okresie 2007-2013
06-12-2006
Na stronie Komisji Europejskiej są już dostępne kolejne wytyczne ewaluacji programów europejskich w okresie programowania 2007-2013. Tym razem są to wytyczne dotyczące ewaluacji on-going.

Konferencja "Fundusze Strukturalne na lata 2007-2013 : Przewodnik po metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści"
05-12-2006
Dokument roboczy przedstawiający ogólne zasady analizy kosztów i korzyści (CBA) wraz z całością zasad operacyjnych, jest już dostępny on line. Ma on na celu zapewnienie większej spójności i dyscypliny w analizach CBA sporządzanych dla celów największych wniosków o środki pomocowe. Dokument wyjaśnia między innymi zasady analizy kosztów i korzyści przy określaniu poziomu pomocy wspólnotowej na rzecz wszystkich projektów nowego okresu programowania (2007-2013).

Konferencja "Efekty realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce"
06-07-2006
Zapowiadana przez nas konferencja pt. "Efekty realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce" okazała się bardzo interesującym przedsięwzięciem. W jej trakcie zaprezentowane zostały m.in. najnowsze opracowania ewaluacyjne, w tym wykonana przez KOBIKO "Analiza struktury i spójności projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w ramach ZPORR: działania 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, SPO Transport i Funduszu Spójności".

"Analiza warunków finansowych realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych"
06-07-2006
W dniu dzisiejszym na naszej stronie umieszczony został materiał opracowany przez ekspertów KOBIKO we współpracy z Obywatelskim Komitetem na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju zatytułowany "Analiza warunków finansowych realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Materiał jest ewaluacją ad hoc realizacji programu kluczowego dla realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
24-06-2006
W dniu 24 czerwca 2006 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Wybrane zostały nowe władze PTE, do Zarządu Towarzystwa został wybrany m.in. Krzysztof Choromański Członek Zarządu KOBIKO.

Konferencja nt. efektów realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce
24-06-2006
30 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Efekty realizacji europejskiej polityki spójności w Polsce". Konferencja poświęcona będzie efektom wdrażania europejskiej polityki spójności dla polskiej gospodarki.

Kolejne seminarium POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO
20-04-2006
20 kwietnia 2006 r. odbyło się kolejne seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE). Spotkanie było bezpośrednią kontynuacją seminarium z ubiegłego miesiąca (temat: ewaluacja projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego). Poprowadził je, tak jak poprzednio, Grzegorz Dziarski - Prezes Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o. Spotkanie odbyło się w kawiarni CHŁODNA 25 przy ul. Chłodnej 25 w Warszawie.

SEMINARIUM W POLSKIM TOWARZYSTWIE EWALUACYJNYM
07-03-2006
W dniu 9 marca 2006 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE) odbywało się kolejne seminarium, tym razem poświęcone ewaluacji projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp). Seminarium zostało poprowadzone przez Grzegorza Dziarskiego - Prezesa Biura Konsultacyjnego KOBIKO Sp. z o.o.